نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Bahrami 8Y
کپی از اثر ونسان ونگوگ , گندمزار و کلاغ ها
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Liana Bahrami 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !