نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Izadi 8Y
ز درون چاه تنهایی چه می بینی
زمینه هنرینقاشی تکنیک لاک , پاستل , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Liana Izadi 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !