نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nafas Abdolkarimi Natanzi 8Y
انار
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Nafas Abdolkarimi Natanzi 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !