نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Samina Akhlaghi Esfahani 8Y
کدو در فضای رنگهای اصلی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Samina Akhlaghi Esfahani 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !