نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Yas Khaleghifar 8Y
کپی از اثر ونسان ونگوگ , گندمزار و کلاغ ها
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Yas Khaleghifar 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !