نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Kiana Maleki 7Y
پرنده روی شاخه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Kiana Maleki 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !