نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Sarina Sadat Hoseini Sereshk 7Y
بشقاب هندوانه و چنگال
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Sarina Sadat Hoseini Sereshk 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !