نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Mehrsa Heydari 7Y
گلهای آفتابگردان ونکوگ
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Mehrsa Heydari 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !