نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Batmanghilich 7Y
عکس درختان پاییزی در آب
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Liana Batmanghilich 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !