نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Janan Ziaie 7Y
پینوکیو
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Janan Ziaie 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !