نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Rosa Hariri 7Y
زمستان
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Rosa Hariri 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !