مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از ۱۴۰۰
ایران, تهران, تهران
پرنده صلح
پرنده صلح

نقاشی

جام می
جام می

نقاشی

 چراغ
چراغ

نقاشی

 دیالوگ
دیالوگ

نقاشی

یلدا
یلدا

نقاشی

جرم
جرم

نقاشی

افیون
افیون

نقاشی

تفکر
تفکر

نقاشی

دست هایم
دست هایم

نقاشی

چشمک
چشمک

نقاشی

ماه تابان
ماه تابان

نقاشی

فرشته
فرشته

نقاشی

برگ زرد
برگ زرد

عکاسی

دماغو
دماغو

مجسمه سازی

جالیز طالبی
جالیز طالبی

مجسمه سازی

آفتابگردان
آفتابگردان

مجسمه سازی

مراد قصاب
مراد قصاب

نقاشی

خانم باجی
خانم باجی

نقاشی

هیولا
هیولا

نقاشی

قلب شکسته
قلب شکسته

نقاشی

آقا سبیلوی خوش قلب
آقا سبیلوی خوش قلب

مجسمه سازی

خوشه خرما
خوشه خرما

عکاسی

بازیگوش
بازیگوش

عکاسی

کمین مار
کمین مار

عکاسی

حلزون
حلزون

عکاسی

بچه گربه
بچه گربه

عکاسی

میان جاده
میان جاده

عکاسی

لرزان
لرزان

عکاسی

تک درخت
تک درخت

عکاسی

خانه در شب
خانه در شب

عکاسی

خانه
خانه

عکاسی

عمه فانوس
عمه فانوس

عکاسی

دختر بلوچ
دختر بلوچ

عکاسی

تولد
تولد

عکاسی

نجوا
نجوا

عکاسی

نور
نور

عکاسی