مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از ۱۴۰۰
ایران, تهران, تهران
Just Art is a Live

معرفی هنرمند مهتاب مافی

مددکار اجتماعی دکترا جامعه شناسی فرهنگی نویسنده

سه شنبه 2 آذر 1350

دکتری جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی , 1399
کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه علامه طبا طبایی , 1384

مهتاب مافی