مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
مرغابی های مزرعه
این عکس در یکی از روستاهای رودبار گرفتع شده است.
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , چاپ دیجیتال , مونتاژ عکس , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
مرغابی های مزرعه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !