مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
نجوا
روستای تاریخی میمند در کرمان
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , چاپ دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1389
نجوا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !