مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
آقا سبیلوی خوش قلب
آقا سیبیلوی خوش قلب
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک خمیر مجسمه سازی سطح اجرامواد مصنوعی ابعاد cm سال خلق اثر1400
آقا سبیلوی خوش قلب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !