مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
آفتابگردان
آفتابگردان
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سرامیک سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد cm سال خلق اثر1394
آفتابگردان

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !