آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی
چشمک
چشمک

نقاشی

ماه تابان
ماه تابان

نقاشی

فرشته
فرشته

نقاشی

برگ زرد
برگ زرد

عکاسی

دفاع مقدس
دفاع مقدس

عکاسی

دفاع مقدس
دفاع مقدس

عکاسی

پژوهشسرا
پژوهشسرا

عکاسی

غضب
غضب

طراحی

دماغو
دماغو

مجسمه سازی

جالیز طالبی
جالیز طالبی

مجسمه سازی

آفتابگردان
آفتابگردان

مجسمه سازی

مراد قصاب
مراد قصاب

نقاشی

خانم باجی
خانم باجی

نقاشی

هیولا
هیولا

نقاشی