آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی

شش ضلعی
شش ضلعی

هنر دیجیتال

دایره
دایره

هنر دیجیتال

ذوزنقه
ذوزنقه

هنر دیجیتال

لوزی
لوزی

هنر دیجیتال

مثلث
مثلث

هنر دیجیتال

مکعب
مکعب

هنر دیجیتال

Fruits vs unspare man
Fruits vs unspare man

هنر دیجیتال

پرنده صلح
پرنده صلح

نقاشی

جام می
جام می

نقاشی

 چراغ
چراغ

نقاشی